Posts Tagged 'wyższe pensum'

ZNP nie zgadza się ze zmianami w Karcie Nauczyciela

Urlop dla poratowania zdrowia, by miał charakter profilaktyczny powinien być udzielany już po 10 latach pracy, rejestracja części czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy przez nauczycieli mija się z celem, zaś ograniczenie liczby ekspertów w komisjach awansowych i usytuowanie komisji dyscyplinarnych przy organie prowadzącym jest niezasadne – to część uwag Związku Nauczycielstwa Polskiego do projektu nowelizacji Karty Nauczyciela. Poznaj szczegóły!

Opinia ZNP o planowanych zmianach w Karcie Nauczyciela
21 marca 2013 r. do konsultacji skierowano projekt założeń nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela (więcej nt. planowanych zmian w artykule „Karta Nauczyciela – projekt zmian”. Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego, resort edukacji przygotowując projekt nie brał pod uwagę deklarowanych celów i nie kierował się troską o jakość polskiej edukacji, lecz motywował się względami ekonomicznymi.
Urlop zdrowotny po 20 latach pracy nie zapobiegnie chorobom zawodowym
Głównym zarzutem ZNP do projektu jest, poparta opinią Konsultanta krajowego w dziedzinie audiologii i foniatrii prof. dr hab. med. Marioli Śliwiśkiej – Kowalskiej, przyznanie prawa do pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia w karierze dopiero po 20 latach pracy. Jak wynika z opinii, aby urlop zdrowotny miał charakter profilaktyczny, powinien być udzielany już po 10 latach pracy. W przypadku chorób zawodowych w zawodach narażonych na nadmierny wysiłek głosowy, ubieganie się o stwierdzenie choroby zawodowej możliwe jest już po 15 latach pracy. Możliwość skorzystania z urlopu mającego na celu regenerację zdrowotną i przeciwdziałanie występowaniu chorób zawodowych powinna poprzedzać ten moment, kiedy profilaktyka ma jeszcze rzeczywisty sens.
Zastosuj
Więcej na temat planowanych zmian dotyczących urlopu dla poratowania zdrowia w artykule „Urlop dla poratowania zdrowia – rok w całej karierze”.
Należy stworzyć katalog chorób zawodowych nauczycieli
Związek pozytywnie zaopiniował zmianę lekarza orzekającego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia na lekarza medycyny pracy. Zwraca jednak uwagę, że niezbędne będzie stworzenie ustawowego katalogu chorób występujących w środowisku pracy nauczyciela albo powstałych w związku ze sposobem jej wykonywania, na podstawie którego będzie możliwe prawidłowe orzekania o potrzebie udzielenia urlopu.
Reklamy

Od 2009 r. wyższe pensum i podwyżki wynagrodzeń

W resorcie edukacji trwają rozmowy ze związkami zawodowymi. Przedstawiono propozycje podwyżek pensji nauczycieli 2009 r. Zgodnie z wstępnym projektem, pensje nauczycieli w 2009 r. mają wzrosnąć o 5% – w styczniu i o kolejne 5% we wrześniu.

Średnie pensje = 100% kwoty bazowej

Poza zmianą kwoty bazowej zmiany dotyczą również wskaźników określających średnie wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu. Rząd proponuje, aby ich średnie pensje wynosiły 100% kwoty bazowej, a nie jak obecnie – 82%. Natomiast procentowa wysokość wynagrodzeń nauczycieli na wyższych stopniach awansu zmaleje do:
120% kwoty bazowej (ze 125%) dla nauczyciela kontraktowego,
145% (ze 175%) dla nauczyciela mianowanego,
184% (ze 225%) dla nauczyciela dyplomowanego.

W rezultacie największe podwyżki mają otrzymać nauczyciele, rozpoczynający pracę w zawodzie – nauczyciele stażyści.

Organ prowadzący będzie mógł zwiększać pensum nauczycieli o 4 godziny

Wśród pojawiających się projektów są również takie które dotyczą zmiany wysokości pensum Proponuje się, aby samorządy (organy prowadzące szkół i placówek oświatowych) zyskały możliwość zwiększania tygodniowego pensum nauczyciela o 4 godziny, biorąc pod uwagę typ szkoły, liczbę uczniów w oddziale, rodzaj prowadzonych zajęć.


6 - latki w szkole agresja w szkole arkusz organizacji szkoły awans nauzyciela awans zawodowy Bezpieczeństwo dzieci bezpieczeństwo i opieka nad 6 - latkami bezpieczeństwo nad wodą Bezpieczna szkoła bhp bompa w szkole czyn karalny dodatek funkcyjny dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatkowy urlop macierzyński Dokumentacja szkolna dokumentacja wycieczki i imprezy szkolnej dyrektor szkoły godziny doraźnych zastępstw impreza szkolna Kadry w Oświacie Karta Nauczyciela 2013 Karta Nauczyciela 2014 kontrola stanu bhp kuratorium oświaty kwalifikacje nauczyciela monitoring w szkole nauczyciel mianowany nauczyciel stażysta nowa Karta Nauczyciela obowiązek nauki obowiązek szkolny obowiązki dyrektora ocena dorobku zawodowego odwołanie od decyzji dyrektora Okresowe kontrole opieka nad uczniami pensum nauczyciela plan nadzoru plan rozwoju mianowanego początek roku szkolnego rada pedagogiczna rada rodziców reforma 2009 reforma programowa remont w szkole rozporządzenie o kwalifikacjach sala gimnastyczna stan nieczynny Statut szkoły staż nauczyciela sytuacje kryzysowe teczka nauczyciela trzynastka 2013 trzynastka nauczycieli trzynastka w szkole trzynastka za 2013 rok Urlop dla poratowania zdrowia urlop rodzicielski urlop wypoczynkowy nauczyciela urlop zdrowotny urlop zdrowotny 2014 wagary wizytacja kuratorium wniosek o awans wycieczka szkolna wycieczki szkolne wynagrodzenia nauczycieli wypadek w szkole wyższe pensum wyższy stopień awansu zapobieganie wagarom zatrucie w szkole zespół szkół zielona szkoła
Reklamy