Posts Tagged 'urlop zdrowotny 2014'

Karta Nauczyciela 2014 – wiemy, co się zmieni

Po ponad 10 miesiącach ciszy w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela, resort edukacji zdradza, które uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji zostały uwzględnione i jakie zmiany zostaną wprowadzone do Karty Nauczyciela.

 

W wyniku konsultacji społecznych i międzyresortowych planowane zmiany w Karcie Nauczyciela obejmą:

1. prawo do urlopu zdrowotnego po 15 latach nieprzerwanej pracy;

2. wprowadzenie 47 dni roboczych urlopu w szkołach feryjnych oraz ustalenie prawa do pierwszego urlop w wymiarze 2,5 dnia za każdy miesiąc pracy;

3. likwidację zasiłku na zagospodarowanie;

4. ustalenie dodatku wiejskiego w stałej wysokości oraz wliczanie go do średnich wynagrodzeń;

 

Ministerstwo odstępuje od zmian w zakresie organów właściwych do przeprowadzenia awansu zawodowego a także od przeniesienia postępowania dyscyplinarnego do organów prowadzących.

Reklamy

KARTA NAUCZYCIELA – rewolucyjna zmiana przepisów

Od 1 stycznia 2014 roku prawie połowa nauczycieli straci prawo do urlopu dla poratowania zdrowia, nauczyciele szkół feryjnych stracą urlop trwający całe ferie letnie i zimowe, zaś nauczyciele przedszkoli prawo do urlopu na żądanie. Poznaj szczegóły zmian w Karcie Nauczyciela.

Wymiar i terminy udzielenia nauczycielom urlopu wypoczynkowego
Zmiany w urlopie wypoczynkowym urealnią wymiar tego urlopu oraz określą czas, w którym nauczyciel będzie mógł z niego skorzystać. W projekcie  ustawy jednoznacznie określono wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycieli szkół feryjnych – 47 dni roboczych w roku oraz termin urlopu – dni wolne od zajęć lekcyjnych. W ustalonym wymiarze urlopu wypoczynkowego nauczyciel będzie miał prawo do nieprzerwanego wypoczynku – co najmniej 28 dni kalendarzowych, a w przypadku dyrektora szkoły – 14 dni kalendarzowych.
>> Szczegóły zmian w artykuleNauczyciel będzie musiał zaplanować urlop do 31 grudnia
Rok urlopu zdrowotnego w karierze nauczyciela
Urlop dla poratowania zdrowia będzie udzielany wyłącznie w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej, lub choroby, w której powstaniu istotną rolę mogą odgrywać czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy. O potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia będzie decydował lekarz medycyny pracy, a nie jak dotychczas lekarz pierwszego kontaktu. Takie zasady przyznawania urlopu wzmocnią profilaktykę chorób zawodowych nauczycieli.
Zapamiętaj
O urlop dla poratowania zdrowia nauczyciele będą mogli występować po 20 latach nieprzerwanej pracy w zawodzie, a nie jak obecnie po 7 latach. Łączny czas urlopu nie może przekroczyć 1 roku.
>>Szczegóły zmian w artykuleProcedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia 2014„.
Poznaj pozostałe zmiany w Karcie Nauczyciela na Portalu Oświatowym.

6 - latki w szkole agresja w szkole arkusz organizacji szkoły awans nauzyciela awans zawodowy Bezpieczeństwo dzieci bezpieczeństwo i opieka nad 6 - latkami bezpieczeństwo nad wodą Bezpieczna szkoła bhp bompa w szkole czyn karalny dodatek funkcyjny dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatkowy urlop macierzyński Dokumentacja szkolna dokumentacja wycieczki i imprezy szkolnej dyrektor szkoły godziny doraźnych zastępstw impreza szkolna Kadry w Oświacie Karta Nauczyciela 2013 Karta Nauczyciela 2014 kontrola stanu bhp kuratorium oświaty kwalifikacje nauczyciela monitoring w szkole nauczyciel mianowany nauczyciel stażysta nowa Karta Nauczyciela obowiązek nauki obowiązek szkolny obowiązki dyrektora ocena dorobku zawodowego odwołanie od decyzji dyrektora Okresowe kontrole opieka nad uczniami pensum nauczyciela plan nadzoru plan rozwoju mianowanego początek roku szkolnego rada pedagogiczna rada rodziców reforma 2009 reforma programowa remont w szkole rozporządzenie o kwalifikacjach sala gimnastyczna stan nieczynny Statut szkoły staż nauczyciela sytuacje kryzysowe teczka nauczyciela trzynastka 2013 trzynastka nauczycieli trzynastka w szkole trzynastka za 2013 rok Urlop dla poratowania zdrowia urlop rodzicielski urlop wypoczynkowy nauczyciela urlop zdrowotny urlop zdrowotny 2014 wagary wizytacja kuratorium wniosek o awans wycieczka szkolna wycieczki szkolne wynagrodzenia nauczycieli wypadek w szkole wyższe pensum wyższy stopień awansu zapobieganie wagarom zatrucie w szkole zespół szkół zielona szkoła
Reklamy