Posts Tagged 'reforma programowa'

Arkusz organizacji – zasady opracowania

Arkusz organizacyjny szkoły (czytaj więcej) przekazujesz najpóźniej 30 kwietnia organowi prowadzącemu do zatwierdzenia w dwóch egzemplarzach. Musisz w nim zawrzeć:

1. szkolny plan nauczania zawierający nową siatkę godzin dla klas I, wynikającą z nowej podstawy programowej i siatki godzin dla pozostałych klas, wynikające ze „starej” podstawy programowej,
2. przydział godzin dla nauczycieli z opisem ich kwalifikacji zawodowych.

UWAGA!
Arkusz organizacyjny przed przekazaniem go do organu prowadzącego musi uzyskać pozytywną – pisemną opinię rady pedagogicznej.

Kuratoria nie opiniują już arkuszy. Począwszy od arkuszy na rok szkolny 2009/2010 wyłącznie Twój organ prowadzący o nich decyduje (czytaj więcej).

PRZYKŁAD
Na przykład na realizację podstawy programowej z języka polskiego musisz przeznaczyć w cyklu co najmniej 450 godzin. To znaczy, że w każdym roku średnio musi się tych lekcji odbyć nie mniej niż 150. Na nich nauczyciel będzie realizował tylko i wyłącznie treści podstawy programowej.

UWAGA! Żadna z tych godzin nie może „przepaść”, czy być wykorzystana na inne cele: apele, uroczystości, wycieczki, spotkania, lekcje muzealne, czy zastępstwa za nieobecnego nauczyciela, na których będą realizowane treści innych przedmiotów. Niedopuszczalne jest zwalnianie uczniów z lekcji. Takie zajęcia w myśl ustawodawcy nie mogą obecnie być traktowane jako realizacja podstawy programowej! Zatem w roku musisz przeznaczyć na ten przedmiot tyle godzin, by wyznaczony przez ustawodawcę czas został wykorzystany tylko i wyłącznie na jeden cel – nową podstawę programową (czytaj więcej).

Reklamy

Reforma programowa a bezpieczeństwo uczniów

Od września 2009 r. będzie obowiązywać nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego oraz rozporządzenie o ramowych planach nauczania. Nowa podstawa programowa zobowiązuje szkołę do dbania o odpowiednie postawy uczniów i ich bezpieczeństwo (→ czytaj więcej).

 

Dnia 30 stycznia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz  kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (→ czytaj więcej).

 

W zakresie bezpieczeństwa uczniów reforma programowa zakłada m.in.: 

  • zmianę podejścia uczniów do sportu i rekreacji,
  • obowiązkową edukację z zakresu bezpieczeństwa dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

Szczegółowo o reformie programowej i swoich nowych obowiązkach przeczytasz w poradniku „Bezpieczna szkoła od A do Z”.

 

Edukacja z bezpieczeństwa

 

Od 1 września 2009 obowiązywać będzie w szkołach nowy przedmiot „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Program tych zajęć uwzględnia naukę postępowania w tego typu zagrożeniach. Uczniowie będą uczyć się metod radzenia sobie ze stresem i agresją i zachowania się w sytuacjach kryzysowych.  

 

W gimnazjach przedmiot ten zastąpi ścieżkę edukacyjną – edukacja obronna a w szkołach ponadgimnazjalnych – przysposobienie obronne (→ czytaj więcej).

 

6 – latki w szkole

 

Znowelizowana ustawa o systemie oświaty przyspiesza o rok rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego. Zmieniony przepis, wyznaczający obowiązek szkolny z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, wejdzie w życie z dniem 1 września 2012 r. (→ czytaj więcej).

 

Nowelizacja wprowadza trzyletni okres przejściowy (lata szkolne 2009/2010, 2010/1011, 2011/2012), w którym to rodzice będą decydować, czy ich sześcioletnie dzieci wcześniej rozpoczną naukę w szkole. O prawach i obowiązkach rodziców zgłaszających do szkoły 6 – letnie dziecko przeczytasz w majowej aktualizacji poradnika „Bezpieczna szkoła od A do Z”.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

6 - latki w szkole agresja w szkole arkusz organizacji szkoły awans nauzyciela awans zawodowy Bezpieczeństwo dzieci bezpieczeństwo i opieka nad 6 - latkami bezpieczeństwo nad wodą Bezpieczna szkoła bhp bompa w szkole czyn karalny dodatek funkcyjny dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatkowy urlop macierzyński Dokumentacja szkolna dokumentacja wycieczki i imprezy szkolnej dyrektor szkoły godziny doraźnych zastępstw impreza szkolna Kadry w Oświacie Karta Nauczyciela 2013 Karta Nauczyciela 2014 kontrola stanu bhp kuratorium oświaty kwalifikacje nauczyciela monitoring w szkole nauczyciel mianowany nauczyciel stażysta nowa Karta Nauczyciela obowiązek nauki obowiązek szkolny obowiązki dyrektora ocena dorobku zawodowego odwołanie od decyzji dyrektora Okresowe kontrole opieka nad uczniami pensum nauczyciela plan nadzoru plan rozwoju mianowanego początek roku szkolnego rada pedagogiczna rada rodziców reforma 2009 reforma programowa remont w szkole rozporządzenie o kwalifikacjach sala gimnastyczna stan nieczynny Statut szkoły staż nauczyciela sytuacje kryzysowe teczka nauczyciela trzynastka 2013 trzynastka nauczycieli trzynastka w szkole trzynastka za 2013 rok Urlop dla poratowania zdrowia urlop rodzicielski urlop wypoczynkowy nauczyciela urlop zdrowotny urlop zdrowotny 2014 wagary wizytacja kuratorium wniosek o awans wycieczka szkolna wycieczki szkolne wynagrodzenia nauczycieli wypadek w szkole wyższe pensum wyższy stopień awansu zapobieganie wagarom zatrucie w szkole zespół szkół zielona szkoła
Reklamy