Posts Tagged '6 – latki w szkole'

Zapewnij 6 – latkom opiekę do momentu odbioru przez rodziców!

Uczniowie powinni przebywać pod ciągłą opieką nauczyciela także w drodze do świetlicy, podczas zajęć rekreacyjnych na placu zabaw, w stołówce, w szatni – do momentu odbioru dziecka przez rodziców. Zabezpiecz się przed możliwością wyjścia dziecka poza teren szkoły zanim przekażesz je pod opiekę rodziców. W tym celu zobowiąż odpowiedniego pracownika obsługi do czuwania, by drzwi wejściowe do szkoły były zamykane. Jeżeli pozwalają na to warunki, dobrym rozwiązaniem byłoby wyznaczenie osobnego wejścia do szkoły dla najmłodszych uczniów.

Reklamy

Przegląd sal lekcyjnych i ich wyposażenia pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa 6 – latkom!

Dokonując przeglądu pomieszczenia, które chciałbyś przeznaczyć na salę dla sześcioletnich uczniów, zwróć uwagę, czy:

  • jest wystarczająco duże, by podzielić je na część edukacyjną i rekreacyjną,
  • nie wymaga odnowienia,
  • stoliki i krzesła i inne meble będą odpowiednie do wzrostu i potrzeb małego dziecka,
  • posiada wystarczającą ilość regałów i szaf do przechowywania pomocy, zabawek, prac dzieci, tablic do eksponowania materiału dydaktycznego i twórczości dzieci.

Wskazane jest, aby pomieszczenia dydaktyczne składały się z 2 części:

  • części edukacyjnej – wyposażonej w tablicę, stoliki, pomoce dydaktyczne,
  • części rekreacyjnej – wyposażonej w:

– dywan lub materac,

– zabawkami i gry dydaktyczne,

– wolną przestrzeń nadającą się do zabawy i wypoczynku oraz prowadzania zajęć i ćwiczeń, podczas których uczeń nie musi siedzieć przy stoliku.

Najlepiej, aby były to pomieszczenia przydzielone tylko tej klasie/oddziałowi, nie dzielone z inną klasą. Jeśli masz taką możliwość zapewnij dzieciom możliwość przebywania w jednej sali przez cały czas pobytu w szkole. Jeżeli takiej możliwości nie ma wówczas powinieneś właściwie zorganizować pracę szkoły. Jak to zrobić? Czytaj w poradniku „Bezpieczna szkoła od A do Z”.

Reforma programowa a bezpieczeństwo uczniów

Od września 2009 r. będzie obowiązywać nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego oraz rozporządzenie o ramowych planach nauczania. Nowa podstawa programowa zobowiązuje szkołę do dbania o odpowiednie postawy uczniów i ich bezpieczeństwo (→ czytaj więcej).

 

Dnia 30 stycznia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz  kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (→ czytaj więcej).

 

W zakresie bezpieczeństwa uczniów reforma programowa zakłada m.in.: 

  • zmianę podejścia uczniów do sportu i rekreacji,
  • obowiązkową edukację z zakresu bezpieczeństwa dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

Szczegółowo o reformie programowej i swoich nowych obowiązkach przeczytasz w poradniku „Bezpieczna szkoła od A do Z”.

 

Edukacja z bezpieczeństwa

 

Od 1 września 2009 obowiązywać będzie w szkołach nowy przedmiot „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Program tych zajęć uwzględnia naukę postępowania w tego typu zagrożeniach. Uczniowie będą uczyć się metod radzenia sobie ze stresem i agresją i zachowania się w sytuacjach kryzysowych.  

 

W gimnazjach przedmiot ten zastąpi ścieżkę edukacyjną – edukacja obronna a w szkołach ponadgimnazjalnych – przysposobienie obronne (→ czytaj więcej).

 

6 – latki w szkole

 

Znowelizowana ustawa o systemie oświaty przyspiesza o rok rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego. Zmieniony przepis, wyznaczający obowiązek szkolny z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, wejdzie w życie z dniem 1 września 2012 r. (→ czytaj więcej).

 

Nowelizacja wprowadza trzyletni okres przejściowy (lata szkolne 2009/2010, 2010/1011, 2011/2012), w którym to rodzice będą decydować, czy ich sześcioletnie dzieci wcześniej rozpoczną naukę w szkole. O prawach i obowiązkach rodziców zgłaszających do szkoły 6 – letnie dziecko przeczytasz w majowej aktualizacji poradnika „Bezpieczna szkoła od A do Z”.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

Przyjęcie 6 – latków do szkoły a arkusz organizacyjny. Co musisz zrobić w kwietniu?

Pamiętaj aby do 30 kwietnia 2009 r.:

1)      opracować arkusz organizacji szkoły określający szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2009/2010 z uwzględnieniem miejsc w klasie I dla dzieci 6 – letnich,

2)      złożyć arkusz organizacji szkoły w organie prowadzącym.

 

Do opracowania arkusza organizacji potrzebne są informacje o:

§  liczbie dzieci sześcioletnich, których rodzice zdecydują o nauce w Twojej szkole. O tym jak przyspieszyć pozyskanie od rodziców informacji o liczbie dzieci sześcioletnich rozpoczynających naukę w Twojej szkole przeczytasz w majowej aktualizacji poradnika „Bezpieczna szkoła od A do Z”,

§  liczbie i kwalifikacjach nauczycieli, którym powierzysz opiekę nad dziećmi (→ czytaj więcej),

§  tygodniowym wymiarze godzin zajęć edukacyjnych realizowanym przez sześcioletnich uczniów klasy pierwszej (→ czytaj więcej).


6 - latki w szkole agresja w szkole arkusz organizacji szkoły awans nauzyciela awans zawodowy Bezpieczeństwo dzieci bezpieczeństwo i opieka nad 6 - latkami bezpieczeństwo nad wodą Bezpieczna szkoła bhp bompa w szkole czyn karalny dodatek funkcyjny dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatkowy urlop macierzyński Dokumentacja szkolna dokumentacja wycieczki i imprezy szkolnej dyrektor szkoły godziny doraźnych zastępstw impreza szkolna Kadry w Oświacie Karta Nauczyciela 2013 Karta Nauczyciela 2014 kontrola stanu bhp kuratorium oświaty kwalifikacje nauczyciela monitoring w szkole nauczyciel mianowany nauczyciel stażysta nowa Karta Nauczyciela obowiązek nauki obowiązek szkolny obowiązki dyrektora ocena dorobku zawodowego odwołanie od decyzji dyrektora Okresowe kontrole opieka nad uczniami pensum nauczyciela plan nadzoru plan rozwoju mianowanego początek roku szkolnego rada pedagogiczna rada rodziców reforma 2009 reforma programowa remont w szkole rozporządzenie o kwalifikacjach sala gimnastyczna stan nieczynny Statut szkoły staż nauczyciela sytuacje kryzysowe teczka nauczyciela trzynastka 2013 trzynastka nauczycieli trzynastka w szkole trzynastka za 2013 rok Urlop dla poratowania zdrowia urlop rodzicielski urlop wypoczynkowy nauczyciela urlop zdrowotny urlop zdrowotny 2014 wagary wizytacja kuratorium wniosek o awans wycieczka szkolna wycieczki szkolne wynagrodzenia nauczycieli wypadek w szkole wyższe pensum wyższy stopień awansu zapobieganie wagarom zatrucie w szkole zespół szkół zielona szkoła
Reklamy