10. najczęściej wykrywanych błędów w trakcie kontroli szkoły

Różne organy analizują działalność szkoły pod innym kątem, jednakże są pewne
podstawowe sprawy, które zawsze zwracają uwagę kontrolerów. Do najczęściej stwierdzanych uchybień w trakcie kontroli placówek oświatowych należą:
1. brak niektórych regulaminów lub brak zaktualizowanych regulaminów;
Wewnątrzszkolne akty prawne należy na bieżąco aktualizować, by były one zarówno zgodne z prawem, jak i odpowiadały potrzebom danej szkoły/placówki.

Pobierz przykład:
regulaminu ZFŚS,
regulaminu pracy;
regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych.

2. niewłaściwie prowadzona dokumentacja przyznawania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, np.:

– brak dokumentów poświadczających trudną sytuację pracownika,
– brak rachunków dokumentujących poniesione wydatki, np. na lekarstwa;
– przyznawanie pożyczek niezgodnie z obowiązującym regulaminem ZFŚS oraz preferowanie wybranych pracowników;

Uwaga!
W 2014 roku Państwowa Inspekcja Pracy będzie kontrolować szkoły w tym zakresie. Więcej w artykule: „PIP skontroluje zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS w szkołach”.
3. brak upoważnień do dostępu i przetwarzania danych osobowych;
Pamiętaj, że do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych (art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych).

Pobierz wzór:
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla kadrowej;
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla nauczyciela;
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla innych stanowisk;
odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w szkole.

4. zawieranie umów najmu pomieszczeń szkolnych na okresy dłuższe aniżeli wynika to z pełnomocnictwa udzielonego dyrektorowi szkoły przez organ prowadzący;

Zastosuj! Porady, jak prawidłowo zawierać umowy najmu w szkole znajdziesz na Portalu Oświatowym w dziale „Wynajem pomieszczeń szkolnych”.
5. zawieranie umów zlecenia z pracownikami szkoły, których przedmiotem są czynności lub zadania wchodzące w zakres obowiązków służbowych tych osób;
Skutkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej w warunkach odpowiadających stosunkowi pracy jest uznanie – bez względu na nazwę umowy – że pracownika łączy ze szkołą umowa o pracę. Zastępowanie umowami cywilnoprawnymi umowy o pracę jest niedopuszczalne (art. 22 §1(1) i §1(2) Kodeksu pracy).

Zastosuj! Więcej na ten temat znajdziesz na Portalu Oświatowym w dziale: „Umowa cywilnoprawna w szkole”.
6. niewłaściwe prowadzenie teczek akt osobowych pracowników, np.:
–  włączanie do teczek oryginałów dokumentów, np. świadectw ukończenia kursów kwalifikacyjnych;
– umieszczanie dokumentów w złej kolejności lub do nieodpowiednich części akt osobowych.

Zastosuj! Jak prawidłowo prowadzić akta osobowe dowiesz się z działu Portalu Oświatowego „Akta osobowe pracowników szkoły”.
7. brak aktualnych zaświadczeń o przeprowadzeniu badań okresowych pracowników

Uwaga! Osoby bez ważnych badań nie mogą być dopuszczone do pracy (art. 229 § 4 Kodeksu pracy);

Zastosuj! Więcej na temat badań okresowych i kontrolnych w dziale „Badania wstępne, okresowe i kontrolne”.
8. braki w dokumentacji nauczania, np.
a) dzienniki lekcyjne – braki we wpisach tematów lekcji poświadczonych podpisami nauczycieli oraz brak adnotacji o realizowanych zastępstwach;
b) dzienniki zajęć wyrównawczych, pozalekcyjnych, nauczania indywidualnego:
– nieodnotowywanie obecności uczniów,
– nieuzupełnione wpisy tematów zajęć, brak poświadczenia realizacji zajęć przez dyrektora lub wicedyrektora;
c) arkusz ocen:
– brak wymaganych załączników,
– brak wpisu o uchwale będącej podstawą klasyfikowania,
– brak pełnej nazwy zajęć edukacyjnych,
– brak drugiego imienia ucznia,
– brak nazwy oceny i miesięcy w pełnym brzmieniu,
– brak właściwego wykreskowania wolnych miejsc,
– brak wpisu przyczyny opuszczenia szkoły,
– brak adnotacji o: wydaniu świadectwa ukończenia szkoły, wydaniu duplikatu świadectwa, udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, wydłużeniu etapu edukacyjnego, sporządzeniu odpisu arkusza ocen ucznia;

Zastosuj! Wszystko o wypełnianiu dzienników, arkuszy ocen oraz świadectw szkolnych znajdziesz w dziale „Dokumentacja nauczania”.
9. brak aktualnego statutu szkoły;
Statut szkoły to ważny dokument, który powinien być przede wszystkim funkcjonalny i zrozumiały dla całej społeczności szkolnej. Dokument ten należy regularnie aktualizować w związku ze zmianami w prawie mającymi wpływ na jego treść.

Zastosuj! Porady na temat zapisów statutu znajdziesz na w dziale „Statut szkoły”.

10. nieprawidłowości związane z klasyfikacją uczniów:

– brak lub niestosowanie istniejących procedur uzyskiwania ocen wyższych niż przewidywane,
– przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych niezgodnie z obowiązującymi zasadami;
– brak lub błędy w stosowaniu uzupełniania różnic programowych dla uczniów zmieniających szkołę lub klasę;

Podstawa prawna

  • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572)
  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1974 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)
  • Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 592 ze zm.).
  • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

Anna Trochimiuk

Reklamy

0 Responses to “10. najczęściej wykrywanych błędów w trakcie kontroli szkoły”  1. Dodaj komentarz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s
6 - latki w szkole agresja w szkole arkusz organizacji szkoły awans nauzyciela awans zawodowy Bezpieczeństwo dzieci bezpieczeństwo i opieka nad 6 - latkami bezpieczeństwo nad wodą Bezpieczna szkoła bhp bompa w szkole czyn karalny dodatek funkcyjny dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatkowy urlop macierzyński Dokumentacja szkolna dokumentacja wycieczki i imprezy szkolnej dyrektor szkoły godziny doraźnych zastępstw impreza szkolna Kadry w Oświacie Karta Nauczyciela 2013 Karta Nauczyciela 2014 kontrola stanu bhp kuratorium oświaty kwalifikacje nauczyciela monitoring w szkole nauczyciel mianowany nauczyciel stażysta nowa Karta Nauczyciela obowiązek nauki obowiązek szkolny obowiązki dyrektora ocena dorobku zawodowego odwołanie od decyzji dyrektora Okresowe kontrole opieka nad uczniami pensum nauczyciela plan nadzoru plan rozwoju mianowanego początek roku szkolnego rada pedagogiczna rada rodziców reforma 2009 reforma programowa remont w szkole rozporządzenie o kwalifikacjach sala gimnastyczna stan nieczynny Statut szkoły staż nauczyciela sytuacje kryzysowe teczka nauczyciela trzynastka 2013 trzynastka nauczycieli trzynastka w szkole trzynastka za 2013 rok Urlop dla poratowania zdrowia urlop rodzicielski urlop wypoczynkowy nauczyciela urlop zdrowotny urlop zdrowotny 2014 wagary wizytacja kuratorium wniosek o awans wycieczka szkolna wycieczki szkolne wynagrodzenia nauczycieli wypadek w szkole wyższe pensum wyższy stopień awansu zapobieganie wagarom zatrucie w szkole zespół szkół zielona szkoła
Reklamy

%d blogerów lubi to: