Karta Nauczyciela – projekt zmian

21 marca, wysłano do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych
projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz
niektórych innych ustaw. Sprawdź, jakie dokładnie zmiany w pragmatyce zawodowej
nauczycieli planuje MEN!

1. Zmiana sposobu rozliczania środków wydatkowanych na wynagrodzenia nauczycieli
Średnie wynagrodzenie nauczycieli gwarantowane w ustawie Karta Nauczyciela nie zmieni się, natomiast pula środków przeznaczona na ten cel będzie mogła być dzielona na wszystkich nauczycieli łącznie, a nie – jak dotychczas – w ramach danego stopnia awansu zawodowego. Zasady naliczania i wypłacania jednorazowego dodatku uzupełniającego  zostaną uelastycznione, dzięki czemu możliwe będzie wprowadzenie skuteczniejszych mechanizmów motywujących.
Zastosuj!
Więcej na temat zmian dotyczących dodatków uzupełniających w artykule „Dodatek uzupełniający tylko dla nauczycieli efektywnie świadczących pracę„.
2. Ujednolicenie wysokości dodatku wiejskiego
Niezależnie od stopnia awansu zawodowego dodatek wiejski będzie wynosił 10 proc. kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, obowiązującej w dniu 1 stycznia 2013 r. Doprecyzowana zostanie również zasada przyznawania tego dodatku – otrzymają go tylko nauczyciele świadczący pracę na terenie wsi lub miasta do 5.000 mieszkańców. Dodatek ten zostanie włączony do rozliczenia wynagrodzenia średniego.
Zastosuj!
Więcej na temat zmian dotyczących dodatków socjalnych w artykule „Obniżenie dodatku wiejskiego i likwidacja dodatków socjalnych”.
3. Ograniczenie niektórych dodatków socjalnych
Projekt przewiduje stopniowe odejście od przyznawania dodatków socjalnych takich jak prawo do lokalu mieszkalnego, do użytkowania działki gruntu szkolnego, zasiłek na zagospodarowanie albo dodatek mieszkaniowy. Zakłada się, że zmiana zostanie dokonana z poszanowaniem praw nabytych. Oznacza to, że nauczyciele, którzy już korzystają z tych praw, nadal będą mogli z nich korzystać.
Zastosuj!
Więcej na temat zmian dotyczących dodatków socjalnych w artykule „Obniżenie dodatku wiejskiego i likwidacja dodatków socjalnych”.
4. Doprecyzowanie zasad przyznawania 1 proc. na doskonalenie zawodowe nauczycieli
Zmiana zakłada ukierunkowanie środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli na formy doskonalenia związane z obszarami wynikającymi przede wszystkim z:

 • kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 • wniosków i wyników nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów zewnętrznych,
 • realizacji podstawy programowej,
 • diagnozowania potrzeb uczniów
 • indywidualizacji procesu kształcenia.
5. Doprecyzowanie zasad udzielania urlopu wypoczynkowego
Projektowana zmiana zakłada doprecyzowanie przepisów dotyczących urlopu wypoczynkowego nauczycieli poprzez uelastycznienie możliwości korzystania z niego. Zasady precyzyjnie określają wymiar (47 dni roboczych w roku) oraz termin urlopu (dni wolne od zajęć lekcyjnych).
Zastosuj
Więcej na temat zmian dotyczących urlopu wypoczynkowego w artykule „Urlop wypoczynkowy już nie tylko w ferie„.
6. Doprecyzowanie zasad udzielania urlopu dla poratowania zdrowia
Zmiany polegają na uzależnieniu przyznania urlopu dla poratowania zdrowia od wystąpienia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby związanej z warunkami pracy. Urlop ten będzie mógł być udzielany wyłącznie przez lekarza medycyny pracy, a nie – jak dotychczas – przez lekarza pierwszego kontaktu. Takie zasady przyznawania urlopu wzmocnią profilaktykę chorób zawodowych nauczycieli.
Zastosuj!
Więcej na temat zmian dotyczących urlopu zdrowotnego w artykule „Urlop dla poratowania zdrowia – rok w całej karierze”.
7. Ewidencjonowanie czasu pracy nauczycieli
Nauczyciele będą mieli obowiązek rejestrowania najważniejszych dla procesu dydaktycznego zadań realizowanych w ramach swoich obowiązków jak dostępność nauczyciela w szkole dla rodziców, doskonalenie zawodowe w obszarach zdefiniowanych w ustawie Karta Nauczyciela i uzgodnionych z dyrektorem oraz spotkania rad pedagogicznych i zespołów nauczycieli tworzonych w szkole. Sposób rejestrowania określi organ prowadzący.
Zastosuj
Więcej na temat zmian dotyczących ewidencjonowania czasu pracy nauczycieli w artykule „Ewidencja czasu pracy nauczycieli – nadal nie obejmie wszystkich czynności„.
8. Zwiększenie roli rodziców w życiu szkoły
Projekt przewiduje rozszerzenie udziału przedstawicieli rodziców w procedurze awansu zawodowego nauczycieli i procedurze oceny pracy nauczycieli poprzez włączenie obligatoryjnej opinii rady rodziców do oceny pracy nauczyciela, a także udział przedstawiciela rady rodziców w charakterze obserwatora w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych nadających stopień awansu zawodowego nauczyciela.
Zastosuj
Więcej na temat zmian dotyczących awansu zawodowego w artykule „Awans zawodowy – bez udziału kuratorium„.
9. Inne zmiany porządkujące system

 • Ułatwienie finansowania dodatkowych zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków unijnych.
 • Doprecyzowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Określenie zasad postępowania na poziomie ustawy. Przeniesienie postępowania dyscyplinarnego do środowiska bliższego szkole (więcej na temat zmian dotyczących postępowania dyscyplinarnego w artykulePostępowanie dyscyplinarne także w szkołach niepublicznych „).
 • Przejęcie przez ministra edukacji narodowej obowiązku sfinansowania jednorazowej gratyfikacji dla nauczycieli otrzymujących tytuł honorowy profesora oświaty.
 • Zmiana organu właściwego do nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego w procedurze nadawania stopnia awansu zawodowego oraz rozszerzenie skróconej ścieżki awansu zawodowego (więcej na temat zmian dotyczących awansu zawodowego w artykuleAwans zawodowy – bez udziału kuratorium„).
 • Rozszerzenie na wszystkich nauczycieli – bez względu na wymiar i miejsce zatrudnienia – przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz wymogów nawiązania stosunku pracy i wygaśnięcia stosunku pracy dotyczących niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nietoczenia się postępowania karnego lub dyscyplinarnego (więcej na temat zmian dotyczących postępowania dyscyplinarnego w artykulePostępowanie dyscyplinarne także w szkołach niepublicznych „).

Źródło informacji:

 • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
Reklamy

0 Responses to “Karta Nauczyciela – projekt zmian” 1. Dodaj komentarz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s
6 - latki w szkole agresja w szkole arkusz organizacji szkoły awans nauzyciela awans zawodowy Bezpieczeństwo dzieci bezpieczeństwo i opieka nad 6 - latkami bezpieczeństwo nad wodą Bezpieczna szkoła bhp bompa w szkole czyn karalny dodatek funkcyjny dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatkowy urlop macierzyński Dokumentacja szkolna dokumentacja wycieczki i imprezy szkolnej dyrektor szkoły godziny doraźnych zastępstw impreza szkolna Kadry w Oświacie Karta Nauczyciela 2013 Karta Nauczyciela 2014 kontrola stanu bhp kuratorium oświaty kwalifikacje nauczyciela monitoring w szkole nauczyciel mianowany nauczyciel stażysta nowa Karta Nauczyciela obowiązek nauki obowiązek szkolny obowiązki dyrektora ocena dorobku zawodowego odwołanie od decyzji dyrektora Okresowe kontrole opieka nad uczniami pensum nauczyciela plan nadzoru plan rozwoju mianowanego początek roku szkolnego rada pedagogiczna rada rodziców reforma 2009 reforma programowa remont w szkole rozporządzenie o kwalifikacjach sala gimnastyczna stan nieczynny Statut szkoły staż nauczyciela sytuacje kryzysowe teczka nauczyciela trzynastka 2013 trzynastka nauczycieli trzynastka w szkole trzynastka za 2013 rok Urlop dla poratowania zdrowia urlop rodzicielski urlop wypoczynkowy nauczyciela urlop zdrowotny urlop zdrowotny 2014 wagary wizytacja kuratorium wniosek o awans wycieczka szkolna wycieczki szkolne wynagrodzenia nauczycieli wypadek w szkole wyższe pensum wyższy stopień awansu zapobieganie wagarom zatrucie w szkole zespół szkół zielona szkoła
Reklamy

%d blogerów lubi to: