Urlop dla poratowania zdrowia w okresie wypowiedzenia warunków pracy

Pytanie: Z powodu zmniejszenia liczby klas wypowiedziałem w maju warunki pracy 3 nauczycielom, zatrudnionym w mojej szkole na podstawie mianowania. Od pierwszego września dwóch z nich pracuje na 3/4 etatu, zgodnie z art. 20 ust. 1 i art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela. Trzecia nauczycielka, wyraziła również zgodę na ograniczenie wymiaru zatrudnienia, ale w sierpniu przyniosła mi orzeczenie lekarza o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Zgodnie z tym orzeczeniem od dnia 1 września 2008 r. nauczycielka przebywa na urlopie na poratowania zdrowia i wypłacam jej wynagrodzenie proporcjonalne do zmniejszonego wymiaru zatrudnienia. Nauczycielka uważa jednak, że przysługuje jej wynagrodzenie z pełnego etatu. Proszę o pomoc, czy prawidłowo wypłacam jej wynagrodzenie.

Odpowiedź: Urlop dla poratowania zdrowia został w tym przypadku udzielony niezgodnie z prawem. W tej sytuacji dyrektor szkoły powinien odwołać nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia, określając jednocześnie termin, w którym nauczyciel powinien powrócić do pracy. Co więcej wynagrodzenie wypłacone nauczycielowi w czasie, gdy ten przebywał w sposób nieuprawniony na urlopie dla poratowania zdrowia może być podstawą do dokonania potrącenia, jako świadczenie nienależne.

Urlop dla poratowania zdrowia po spełnieniu określonych warunków

Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela płatnego urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo 1 roku. Okres siedmioletniej pracy w szkole, uzasadniający prawo do pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia, powinien przypadać bezpośrednio przed datą jego rozpoczęcia.

Udzielenie nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia uzależnione jest od łącznego spełnienia trzech formalnych przesłanek:

1) zatrudnienia na czas nieokreślony,

2) zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć,

3) przepracowania w szkole co najmniej 7 lat.

Urlop dla poratowania zdrowia
Warunki udzielania urlopu
Rozliczenie nauczyciela z urlopu
Karta Nauczyciela/urlop zdrowotny

Wprawdzie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela, ale urlopu udziela dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły po otrzymaniu właściwego zaświadczenia lekarskiego i zbadaniu pozostałych wymogów formalnych, zobligowany jest do udzielenia zaleconego urlopu bez zbędnej zwłoki, w możliwie najbliższym terminie, jednakże zawsze musi uwzględnić konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły. W sytuacji, gdy nauczyciel przedstawił dyrektorowi szkoły orzeczenie lekarskie w sierpniu – po przyjęciu warunków zmieniających warunki zatrudnienia, w tym wyraził zgodę na ograniczenie od dnia 1 września 2008 r. wymiaru zatrudnienia – zarówno dyrektor szkoły jak i nauczyciel posiadali wiedzę, że w pierwszym możliwym terminie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel nie będzie zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć (ale 3/4 wymiaru). Zatem jeden z warunków formalnych do udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia nie był spełniony, co przesądziło, iż dyrektor szkoły nie mógł udzielić nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Jeżeli zrobił to, naruszył w sposób rażący przepisy prawa.

Bez względu na zapisy orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, ostateczną i wiążącą decyzję w każdej indywidualnej sprawie udzielenia (bądź nie) urlopu dla poratowania zdrowia zawsze podejmuje dyrektor szkoły, jako pracodawca, kierując się w tym względzie, obowiązującymi przepisami prawa, a także dbałością o prawidłowe dysponowanie środkami finansowymi. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie oświaty dyrektor szkoły dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. Wypłacanie wynagrodzenia w okresie nieuprawnionego korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia stanowi nieprawidłowe dysponowanie środkami finansowymi i podlega odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dokonanie wydatków ze środków publicznych bez upoważnienia lub z przekroczeniem upoważnienia nosi znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych (art. 11 ustawy z 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).

Urlop dla poratowania zdrowia
Warunki udzielania urlopu
Rozliczenie nauczyciela z urlopu
Karta Nauczyciela/urlop zdrowotny

Podstawa prawna:

  • art. 73 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
  • art. 39 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
  • art. 11 ustawy z 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U z 2005 r. Nr 14, poz. 114, ze zm.) –
  • art. 87 § 7 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)
Reklamy

1 Response to “Urlop dla poratowania zdrowia w okresie wypowiedzenia warunków pracy”


  1. 1 Malwina Lipiec 21, 2012 o 8:59 am

    Chciałam zapytać, czy na urlop mogę iść w dowolnym momencie roku szkolnego-np. w pażdzierniku, czy dyrektor może mi nie udzielić wtedy urlopu z powodu „problemów organizacyjnych”?


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s
6 - latki w szkole agresja w szkole arkusz organizacji szkoły awans nauzyciela awans zawodowy Bezpieczeństwo dzieci bezpieczeństwo i opieka nad 6 - latkami bezpieczeństwo nad wodą Bezpieczna szkoła bhp bompa w szkole czyn karalny dodatek funkcyjny dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatkowy urlop macierzyński Dokumentacja szkolna dokumentacja wycieczki i imprezy szkolnej dyrektor szkoły godziny doraźnych zastępstw impreza szkolna Kadry w Oświacie Karta Nauczyciela 2013 Karta Nauczyciela 2014 kontrola stanu bhp kuratorium oświaty kwalifikacje nauczyciela monitoring w szkole nauczyciel mianowany nauczyciel stażysta nowa Karta Nauczyciela obowiązek nauki obowiązek szkolny obowiązki dyrektora ocena dorobku zawodowego odwołanie od decyzji dyrektora Okresowe kontrole opieka nad uczniami pensum nauczyciela plan nadzoru plan rozwoju mianowanego początek roku szkolnego rada pedagogiczna rada rodziców reforma 2009 reforma programowa remont w szkole rozporządzenie o kwalifikacjach sala gimnastyczna stan nieczynny Statut szkoły staż nauczyciela sytuacje kryzysowe teczka nauczyciela trzynastka 2013 trzynastka nauczycieli trzynastka w szkole trzynastka za 2013 rok Urlop dla poratowania zdrowia urlop rodzicielski urlop wypoczynkowy nauczyciela urlop zdrowotny urlop zdrowotny 2014 wagary wizytacja kuratorium wniosek o awans wycieczka szkolna wycieczki szkolne wynagrodzenia nauczycieli wypadek w szkole wyższe pensum wyższy stopień awansu zapobieganie wagarom zatrucie w szkole zespół szkół zielona szkoła
Reklamy

%d blogerów lubi to: