Jakie masz obowiązki przed rozpoczęciem i na początku nowego roku szkolnego?

Jako dyrektor szkoły, przed rozpoczęciem roku szkolnego:

 1. Dokonujesz kontroli obiektów należących do szkoły lub placówki pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów (§ 3 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r.)
 2. Sprawdzasz (upewniasz się), czy wyposażenie nabywane przez szkołę posiada odpowiednie atesty i certyfikaty (§ 9 ust. 3 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r.)
 3. Piszesz swój plan nadzoru

Uwaga!
Zanim zaczniesz opracowywać własny plan nadzoru zapoznaj się z planem Twojego kuratorium. Z planu nadzoru pedagogicznego dowiesz się, czy Twoja placówka została wytypowana do wizytacji lub badania w najbliższym roku szkolnym. Te informacje musisz uwzględnić w swoim planie nadzoru i poinformować o nich nauczycieli.

Twój plan nadzoru musi zawierać:

 • plan, tematykę i harmonogram hospitacji,
 • planowaną tematykę i harmonogram szkoleń nauczycieli,
 • informacje, które Ty uznałaś za ważne,
 • zakres, szczegółową tematykę i organizację planowanych badań (jeżeli Twoja
 • szkoła jest w wskazana do badania w planie nadzoru Twojego kuratora)
 • sposób przeprowadzenia analizy wyników kształcenia,
 • sposób analizy sytuacji wychowawczej i opiekuńczej.

4. Decydujesz o przyjęciu nowych pracowników.

5. Sprawdzasz, czy masz w szkole odpowiednią ilość druków i dokumentów szkolnych związanych z dokumentacją przebiegu procesu kształcenia,             wychowania i opieki, (rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002 r.)
6. Sprawdzasz podstawowe dokumenty szkolne: statut, regulaminy, WSO.

Jeżeli podczas podsumowującej rady pedagogicznej nauczyciele zgłaszali wnioski dotyczące zmian w regulaminach szkolnych, to sprawdź, czy już masz opracowane propozycje takich zmian. Sierpień jest najlepszym terminem, w którym rada pedagogiczna może takie zmiany uchwalić. Pamiętaj o tym przygotowując tematykę i scenariusz rady pedagogicznej.

7.  Zapewniasz właściwe przechowywanie dokumentacji nauczania, a więc:

 • dzienników lekcyjnych,
 • dzienników zajęć dodatkowych,
 • arkuszy ocen (oprawienia księgi arkuszy ocen, czyli arkuszy uczniów, którzy ukończyli szkołę).

8.  Jesteś odpowiedzialny za zgodny z prawem przebieg wszelkich procedur dotyczących awansu zawodowego Twoich nauczycieli (rozdział 3a KN oraz § 3 – 8 rozporządzenia MENiS z 1 grudnia 2004 r. )

9.  W czerwcu ustalałeś termin sierpniowego posiedzenia rady pedagogicznej. Przed rozpoczęciem roku zwołujesz i uczestniczysz w tym posiedzeniu.

Wydatki szkoły
Koniec wakacji i początek roku szkolnego to nie kończące się wydatki: to najlepszy czas na drobne remonty i naprawy, musisz kupić dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć, legitymacje szkole – i całe mnóstwo innych rzeczy. Pamiętaj o zabezpieczeniu w planie finansowym kwot niezbędnych na ten cel. W okresie letnim dochody własne szkoły znacznie spadną – nie wynajmujesz dodatkowo pomieszczeń.

Uwaga!
Jeżeli brakuje Ci pieniędzy na pilne wydatki związane ze sprawnym funkcjonowaniem szkoły możesz poprosić Radę Rodziców o wsparcie. Rodzice najchętniej przekazują pieniądze na pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe, dofinansowanie biblioteki szkolnej, czyli sfinansowanie zakupów, które bezpośrednio dotyczą uczniów. Dobra współpraca dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej z Radą Rodziców z pewnością ułatwia wykorzystanie środków, jakimi dysponują rodzice na ważne potrzeby szkoły.

Podstawa prawna:
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póz. zm.)
Rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 ze zm.)
Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz.69)
Rozporządzenia MENiS z 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2006 r. Nr 260, poz. 2593)

Reklamy

0 Responses to “Jakie masz obowiązki przed rozpoczęciem i na początku nowego roku szkolnego?” 1. Dodaj komentarz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s
6 - latki w szkole agresja w szkole arkusz organizacji szkoły awans nauzyciela awans zawodowy Bezpieczeństwo dzieci bezpieczeństwo i opieka nad 6 - latkami bezpieczeństwo nad wodą Bezpieczna szkoła bhp bompa w szkole czyn karalny dodatek funkcyjny dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatkowy urlop macierzyński Dokumentacja szkolna dokumentacja wycieczki i imprezy szkolnej dyrektor szkoły godziny doraźnych zastępstw impreza szkolna Kadry w Oświacie Karta Nauczyciela 2013 Karta Nauczyciela 2014 kontrola stanu bhp kuratorium oświaty kwalifikacje nauczyciela monitoring w szkole nauczyciel mianowany nauczyciel stażysta nowa Karta Nauczyciela obowiązek nauki obowiązek szkolny obowiązki dyrektora ocena dorobku zawodowego odwołanie od decyzji dyrektora Okresowe kontrole opieka nad uczniami pensum nauczyciela plan nadzoru plan rozwoju mianowanego początek roku szkolnego rada pedagogiczna rada rodziców reforma 2009 reforma programowa remont w szkole rozporządzenie o kwalifikacjach sala gimnastyczna stan nieczynny Statut szkoły staż nauczyciela sytuacje kryzysowe teczka nauczyciela trzynastka 2013 trzynastka nauczycieli trzynastka w szkole trzynastka za 2013 rok Urlop dla poratowania zdrowia urlop rodzicielski urlop wypoczynkowy nauczyciela urlop zdrowotny urlop zdrowotny 2014 wagary wizytacja kuratorium wniosek o awans wycieczka szkolna wycieczki szkolne wynagrodzenia nauczycieli wypadek w szkole wyższe pensum wyższy stopień awansu zapobieganie wagarom zatrucie w szkole zespół szkół zielona szkoła
Reklamy

%d blogerów lubi to: