Odmowna decyzja dyrektora w sprawie nadania stopnia awansu

Stan faktyczny: Pan Ryszard W. zatrudniony w Zespole Szkół Zawodowych w M. na stanowisku nauczyciela ze stopniem stażysty wystąpił 28 sierpnia 2001 r. do dyrektora zespołu szkół z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozpoczęcie z dniem 1 września 2001 r. stażu na stopień nauczyciela mianowanego z jednoczesną prośbą o skrócenie stażu do 9 miesięcy, na podstawie przepisów art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z 18 lutego 2000 r.→ Podstawa prawna SN. Dyrektor 10 września 2001r. na piśmie odmówił uwzględnienia tego wniosku, uzasadniając, że nauczyciel nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do uzyskania kolejnego stopnia awansu (art. 9b ust. 1 pkt 1 KN). Nauczyciel odwołał się do starosty, który utrzymał w mocy decyzję dyrektora. W związku z tym Ryszard W. złożył skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o uchylenie decyzji organów obu instancji. Zdaniem Ryszarda W. dyrektor i starosta nie wskazali mu w swoich decyzjach trybu odwoławczego i zinterpretowali przepisy na jego niekorzyść. Starosta w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie i podtrzymał argumenty wskazane w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Podkreślił, iż wniosek Ryszarda W. z 28 sierpnia 2001 r. w sprawie podjęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego nie mógł być uwzględniony, gdyż musi on najpierw uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego.

Rozstrzygnięcie Sądu: Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu 12 lipca 2002 r. sprawy ze skargi Ryszarda W. na decyzję starosty z 11 stycznia 2002 r. o odmowie dopuszczenia go do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego stwierdził stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji starosty oraz dyrektora szkoły.

Nauczyciel rozpoczyna staż z dniem nawiązania stosunku pracy, nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany z dniem 1 września (w aktualnym brzmieniu przepisu – z początkiem roku szkolnego) na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły (art. 9g ust. 1 KN). Przepisy nie przewidują podejmowania przez jakikolwiek organ (w tym dyrektora szkoły) decyzji o dopuszczeniu do rozpoczęcia stażu albo decyzji odmawiającej takiego dopuszczenia. Jeżeli nauczyciel spełnia ustawowe wymagania uzasadniające ubieganie się o wyższy stopień awansu zawodowego, to warunkiem rozpoczęcia stażu jest jedynie jego wniosek o staż, skierowany do dyrektora szkoły.

Kiedy decyzja o odmowie nadania stopnia awansu jest konieczna?

Odmienna sytuacja zachodzi wówczas, gdy nauczyciel nie spełnia warunków do nadania kolejnego stopnia awansu, określonych w art. 9b ust. 1 KN, np. nie posiada kwalifikacji zawodowych. Wówczas nauczycielowi zwracającemu się o staż należy odmówić nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego. W przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków do nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego, dyrektor szkoły lub właściwy organ, o którym mowa w art. 9b ust. 4 pkt 2-4 KN, wydaje decyzję o odmowie nadania takiego stopnia (art. 9b ust. 6 KN). Dyrektor szkoły albo właściwy organ nie może odmówić przyjęcia wniosku o rozpoczęcie stażu, może natomiast odmówić nadania stopnia awansu zawodowego, jeśli nauczyciela nie spełnia, któregoś z wymagań, np. nie jest zatrudniony zgodnie z kwalifikacjami.

Komentarz Eksperta: Jeżeli Twój nauczyciel spełnia określone Kartą Nauczyciela (art. 9b ust.1) wymagania niezbędne do ubiegania się o kolejne stopnie awansu, w celu rozpoczęcia przez niego stażu nie musisz podejmować żadnych czynności lub wydawać decyzji. Warunkiem rozpoczęcia stażu przez takiego nauczyciela jest złożenie w tej sprawie wniosku do Ciebie jako dyrektora szkoły. Natomiast jeżeli nauczyciel nie spełnia warunków do nadania mu kolejnego stopnia awansu wówczas powinieneś wydać mu decyzję odmawiającą nadania stopnia.

Podstawa prawna:
Ustawa z 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) – art. 9 ust. 1, 9b ust. 1 pkt 1 i ust. 6, art. 9b ust. 4 pkt 2-4, art. 9g ust. 1,
Ustawa z 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 19, poz. 239 ze zm.) – art. 7 ust. 2 pkt 1.
Orzecznictwo:
Wyrok NSA w Warszawie z 12 lipca 2002 r. (II SA 336/02).

Reklamy

0 Responses to “Odmowna decyzja dyrektora w sprawie nadania stopnia awansu”  1. Dodaj komentarz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s
6 - latki w szkole agresja w szkole arkusz organizacji szkoły awans nauzyciela awans zawodowy Bezpieczeństwo dzieci bezpieczeństwo i opieka nad 6 - latkami bezpieczeństwo nad wodą Bezpieczna szkoła bhp bompa w szkole czyn karalny dodatek funkcyjny dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatkowy urlop macierzyński Dokumentacja szkolna dokumentacja wycieczki i imprezy szkolnej dyrektor szkoły godziny doraźnych zastępstw impreza szkolna Kadry w Oświacie Karta Nauczyciela 2013 Karta Nauczyciela 2014 kontrola stanu bhp kuratorium oświaty kwalifikacje nauczyciela monitoring w szkole nauczyciel mianowany nauczyciel stażysta nowa Karta Nauczyciela obowiązek nauki obowiązek szkolny obowiązki dyrektora ocena dorobku zawodowego odwołanie od decyzji dyrektora Okresowe kontrole opieka nad uczniami pensum nauczyciela plan nadzoru plan rozwoju mianowanego początek roku szkolnego rada pedagogiczna rada rodziców reforma 2009 reforma programowa remont w szkole rozporządzenie o kwalifikacjach sala gimnastyczna stan nieczynny Statut szkoły staż nauczyciela sytuacje kryzysowe teczka nauczyciela trzynastka 2013 trzynastka nauczycieli trzynastka w szkole trzynastka za 2013 rok Urlop dla poratowania zdrowia urlop rodzicielski urlop wypoczynkowy nauczyciela urlop zdrowotny urlop zdrowotny 2014 wagary wizytacja kuratorium wniosek o awans wycieczka szkolna wycieczki szkolne wynagrodzenia nauczycieli wypadek w szkole wyższe pensum wyższy stopień awansu zapobieganie wagarom zatrucie w szkole zespół szkół zielona szkoła
Reklamy

%d blogerów lubi to: